Tag Archives: CHUYỆN…HỌC TRÒ

CHUYỆN…HỌC TRÒ

CHUYỆN…HỌC TRÒ (Thân tặng tất cả những bạn bè của tôi, và tặng tất cả những ai đã và đang là học trò!) NGHỈ HÈ Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê Ôi …

Read More »