Tag Archives: CÓ CHÚA LIỆU ĐÃ ĐỦ ? Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 21/02

CÓ CHÚA LIỆU ĐÃ ĐỦ ? Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 21/02

CÓ CHÚA LIỆU ĐÃ ĐỦ ? Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 21/02 Chắc hẳn bạn đã nhiều lần cất lên câu hát, “Dầu ai ai tranh giàu sang thế gian; có Giê-xu phần tôi thỏa rồi”. Câu hát đó có phải là tất cả những gì bạn suy nghĩ? Khi chỉ …

Read More »