Tag Archives: Cơ-đốc nhân có nên cho vay lấy lãi?

Cơ-đốc nhân có nên cho vay lấy lãi?

Cơ-đốc nhân có nên cho vay lấy lãi? Trần Đình Tâm   Vấn đề vay mượn và chịu lãi là một nhu cầu cần thiết trong xã hội. Trong bài khảo luận ngắn nầy, chúng tôi không đề cập đến việc người dân vay tiền và phải chịu tiền lãi …

Read More »

Cơ-đốc nhân có nên cho vay lấy lãi?

Cơ-đốc nhân có nên cho vay lấy lãi? Trần Đình Tâm   Vấn đề vay mượn và chịu lãi là một nhu cầu cần thiết trong xã hội. Trong bài khảo luận ngắn nầy, chúng tôi không đề cập đến việc người dân vay tiền và phải chịu tiền lãi …

Read More »

Cơ-đốc nhân có nên cho vay lấy lãi?

Cơ-đốc nhân có nên cho vay lấy lãi? Trần Đình Tâm   Vấn đề vay mượn và chịu lãi là một nhu cầu cần thiết trong xã hội. Trong bài khảo luận ngắn nầy, chúng tôi không đề cập đến việc người dân vay tiền và phải chịu tiền lãi …

Read More »