Tag Archives: CƠ ĐỐC NHÂN CÓ NÊN THAM GIA LỄ HỘI HALLOWEEN KHÔNG?

CƠ ĐỐC NHÂN CÓ NÊN THAM GIA LỄ HỘI HALLOWEEN KHÔNG?

CƠ ĐỐC NHÂN CÓ NÊN THAM GIA LỄ HỘI HALLOWEEN KHÔNG? Bởi Vietnamese Missionary Institute 29/10/2023 30 đọc Nguồn Gốc của Lễ Hội Halloween Ý tưởng coi ngày 31 tháng 10 là một ngày lễ bắt nguồn từ các thầy tế lễ Celtic cổ xưa gọi là “Druids” vào khoảng năm 300 TCN. …

Read More »