Tag Archives: Cơ Đốc nhân có quyền ra lệnh cho thiên sứ không?

Cơ Đốc nhân có quyền ra lệnh cho thiên sứ không?

Cơ Đốc nhân có quyền ra lệnh cho thiên sứ không? Câu hỏi: Cơ Đốc nhân có quyền ra lệnh cho thiên sứ không? Trả lời: Con người ngày nay bị mê hoặc bởi khái niệm và nghiên cứu về thiên sứ, được gọi là “thiên sứ học”. Thiên sứ được …

Read More »