Tag Archives: Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ nhập không?

Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ nhập không?

Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ nhập không? Câu hỏi: Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ nhập không? Trả lời: Kinh Thánh không đưa ra khẳng định việc Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ nhập hay không. Tuy nhiên, kể từ lúc Cơ Đốc nhân được Thánh Linh …

Read More »