Tag Archives: Cơ Đốc nhận giữa đại dịch và tấm lòng “cho đi”

Cơ Đốc nhận giữa đại dịch và tấm lòng “cho đi”

Cơ Đốc nhận giữa đại dịch và tấm lòng “cho đi” CÔNG TÁC XÃ HỘI 02:23 04/04/2020 Oneway.vn – Bên cạnh cầu nguyện xin Chúa thương xót, bảo vệ; tuân thủ các chỉ dẫn y tế… thiết nghĩ rằng đây là dịp tiện để Cơ Đốc nhân khắp nơi cùng …

Read More »