Tag Archives: CƠ ĐỐC NHÂN LÀ AI

CƠ ĐỐC NHÂN LÀ AI

CƠ ĐỐC NHÂN LÀ AI Bởi Thanh Hữu 03/03/2023 30 đọc Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em …

Read More »