Tag Archives: Cơ Đốc nhân thật… kỳ lạ!

Cơ Đốc nhân thật… kỳ lạ!

Cơ Đốc nhân thật… kỳ lạ! DƯỠNG LINH 11:50 26/02/2023 Oneway.vn – Xuyên suốt Kinh thánh Đức Chúa Trời dạy chúng ta phải sống khác biệt. Ngài kêu gọi chúng ta đừng suy nghĩ, hành động, thậm chí ăn mặc hay nói năng giống người đời. Tôi nhớ khi tôi …

Read More »