Tag Archives: Cơ Đốc nhân và sống thử: Những điều cần biết

Cơ Đốc nhân và sống thử: Những điều cần biết

Cơ Đốc nhân và sống thử: Những điều cần biết DƯỠNG LINH 01:55 12/02/2022 Oneway.vn – Chúng ta phải hiểu mục đích của hôn nhân. Hôn nhân phản ánh mối quan hệ Chúa và Hội thánh (Ê-phê-sô 5:25-27). Hội thánh không phải để bạn thử rồi mua. Thế giới ngày …

Read More »