Tag Archives: Cơ Hội Đầu Tư Cho Mọi Người

Cơ Hội Đầu Tư Cho Mọi Người

Cơ Hội Đầu Tư Cho Mọi Người Ma-thi-ơ 10:40-42 “Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đệ Ta, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu” (câu …

Read More »