Tag Archives: Cơ Hội Làm ChứngBÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 26/5/2019

Cơ Hội Làm ChứngBÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 26/5/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 26/5/2019 Cơ Hội Làm Chứng I Phi-e-rơ 3:13-17 Câu gốc: “Vì ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy”  (I Phi-e-rơ 3:17). Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question: …

Read More »