Tag Archives: Có phải đồng tính là tội không?

Có phải đồng tính là tội không?

CÂU HỎI Có phải đồng tính là tội không? TRẢ LỜI Để trả lời câu hỏi “Có phải đồng tính là một tội lỗi không?” thì chúng ta cần phải thách thức một số giả định mà câu hỏi được dựa trên. Trong năm mươi năm qua, thuật ngữ đồng tính, …

Read More »