Tag Archives: Có phải ma quỷ là thiên sứ sa ngã không?

Có phải ma quỷ là thiên sứ sa ngã không?

Có phải ma quỷ là thiên sứ sa ngã không? Câu hỏi: Có phải ma quỷ là thiên sứ sa ngã không? Trả lời: Chính xác là luôn có cuộc tranh cải xảy ra khi nói về việc Chúa đã tạo nên thiên sứ khi nào, nhưng điều được biết chắc …

Read More »