Tag Archives: Có phải Sa-tan có khả năng điều khiển thời tiết?

Có phải Sa-tan có khả năng điều khiển thời tiết?

CÂU HỎI Có phải Sa-tan có khả năng điều khiển thời tiết? TRẢ LỜI Số lượng ngày càng tăng của thiên tai và những cơn bão khủng khiếp khiến nhiều người tự hỏi, ai là người kiểm soát thời tiết, Chúa hay Sa-tan? Một số nơi trong Kinh Thánh chỉ …

Read More »