Tag Archives: CÓ PHẢI TÔI ĐANG TRỐN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 03/03

CÓ PHẢI TÔI ĐANG TRỐN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 03/03

CÓ PHẢI TÔI ĐANG TRỐN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 03/03 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-3/200303-TNHN-CO-PHAI-TOI-DANG-TRON.mp3 Bạn có cảm thấy thoả lòng khi được hầu việc Chúa qua những công tác khác nhau trong Hội Thánh và qua cả những mục vụ hướng đến cộng đồng? Nhưng nếu những công tác của bạn chỉ dừng …

Read More »