Tag Archives: Có Phước Hơn — I Cô-rinh-tô 7:36-40

Phải Lẽ Hơn, Có Phước Hơn — I Cô-rinh-tô 7:36-40

Phải Lẽ Hơn, Có Phước Hơn I Cô-rinh-tô 7:36-40 7:36 Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì, và phải gả đi, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì; trong cơn đó, người con gái nên lấy …

Read More »