Tag Archives: Có sai không khi có những bức tượng thiên sứ?

Có sai không khi có những bức tượng thiên sứ?

Có sai không khi có những bức tượng thiên sứ? Câu hỏi: Có sai không khi có những bức tượng thiên sứ? Trả lời: Bản thân những bức tượng thiên sứ thì không có gì sai. Nhưng cách mà một người nghĩ rằng tượng thiên sứ là điều quyết định bất …

Read More »