Tag Archives: Có sự sống vĩnh cửu không?

Có sự sống vĩnh cửu không?

CÂU HỎI Có sự sống vĩnh cửu không? TRẢ LỜI Kinh Thánh trình bày rõ ràng con đường đến sự sống vĩnh cửu. Trước tiên, chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta đã phạm tội chống lại Thượng Đế: “Tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất …

Read More »

Có sự sống vĩnh cửu không?

Có sự sống vĩnh cửu không? Câu hỏi: Có sự sống vĩnh cửu không? Trả lời: Kinh Thánh trình bày rõ ràng con đường đến sự sống vĩnh cửu. Trước tiên, chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta đã phạm tội chống lại Thượng Đế: “Tất cả mọi người đều …

Read More »