Tag Archives: Có thần chết không?

Có thần chết không?

Có thần chết không? Câu hỏi: Có thần chết không? Trả lời: Quan điểm về “thần chết” có trong nhiều tôn giáo. Trong Do Thái giáo có những thần chết như là Samael, Sariel, hay Azrael, trong Hồi giáo có Malak Almawt, trong Ấn Độ giáo có Yama hay Yamaraj, và …

Read More »