Tag Archives: Có thể bán linh hồn của bạn cho ma quỷ không?

Có thể bán linh hồn của bạn cho ma quỷ không?

Có thể bán linh hồn của bạn cho ma quỷ không? Câu hỏi: Có thể bán linh hồn của bạn cho ma quỷ không? Trả lời: Trong câu chuyện tưởng tượng của bác sĩ Faustus, là người đã đưa ra một thỏa thuận với ma quỷ là: đổi linh hồn và …

Read More »