Tag Archives: CỐ VẤN THUỘC LINH Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 9/11

CỐ VẤN THUỘC LINH Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 9/11

CỐ VẤN THUỘC LINH Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 9/11 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-11/191109-TNHN-CO-VAN-THUOC-LINH.mp3 Dù đức tin mang tính cá nhân nhưng Kinh Thánh luôn nhấn mạnh đến cộng đồng đức tin thay vì một con người riêng lẻ. Chúa đặt để những người tin vào trong một cộng đồng để họ có thể …

Read More »