Tag Archives: Có ý nghĩa gì khi “Trông đợi Đức Giê-hô-va”?

Có ý nghĩa gì khi “Trông đợi Đức Giê-hô-va”?

Có ý nghĩa gì khi “Trông đợi Đức Giê-hô-va”? DƯỠNG LINH 01:24 24/06/2020   Oneway.vn – Bạn đang đợi ở văn phòng bác sĩ và nó lâu hơn bạn nghĩ (bạn tự nhủ rằng lần sau nên mang một cuốn sách đến nơi này). Mắt bạn lướt đến một bức …

Read More »