Tag Archives: ‘Con cảm ơn Cha!’

‘Con cảm ơn Cha!’

‘Con cảm ơn Cha!’ DƯỠNG LINH 12:25 13/06/2020   Oneway.vn – Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào. Chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài! Sở dĩ thế gian …

Read More »