Tag Archives: CON CÓ THẤY GIÓ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/12

CON CÓ THẤY GIÓ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/12

CON CÓ THẤY GIÓ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/12 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-12/191216-TNHN-CON-CO-THAY-GIO.mp3 Dù không nhìn thấy gió thổi nhưng bạn biết sự tồn tại của gió khi nhìn vào những chuyển động xung quanh, hay thậm chí chính bạn cảm thấy mát mẻ. Dù nhiều khi bạn không thấy Chúa hành động …

Read More »