Tag Archives: CON CÓ THẤY THỎA LÒNG NẾU CHỈ CÓ TA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 09/03

CON CÓ THẤY THỎA LÒNG NẾU CHỈ CÓ TA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 09/03

CON CÓ THẤY THỎA LÒNG NẾU CHỈ CÓ TA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 09/03 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-3/200309-TNHN-THOA-LONG-NEU-CHI-CO-MINH-CHUA.mp3 Chúng ta thường nói “thoả lòng trong Chúa” nhưng chúng ta thực sự cảm thấy thoả lòng về điều gì? Có phải đó là về những ơn phước Chúa ban, sự bảo vệ, sự hướng …

Read More »