Tag Archives: ‘Con đã đánh mất tình yêu ban đầu?’

‘Con đã đánh mất tình yêu ban đầu?’

‘Con đã đánh mất tình yêu ban đầu?’ DƯỠNG LINH 01:10 21/06/2020   Oneway.vn – Không sự tối nào hơn một linh hồn được cứu chuộc không thoả mãn trong Chúa. Khi dường như sự giàu có của Thánh Kinh chẳng có vị gì. Bài giảng của người giảng luận …

Read More »