Tag Archives: con đã phạm tội”

CHA ƠI, CON ĐÃ PHẠM TỘI

CHA ƠI, CON ĐÃ PHẠM TỘI Bởi Charles H. Spurgeon 18/04/2024 30 đọc “Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha: Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha”. (Lu-ca 15:18) Điều khá chắc chắn là những người được Đấng Christ rửa sạch bằng huyết báu của …

Read More »

“Lạy Chúa, con đã phạm tội”

“Lạy Chúa, con đã phạm tội” DƯỠNG LINH 04:18 25/01/2021 Oneway.vn – Bạn đang đối mặt với tội lỗi nào? Bạn đang cố che giấu hay mạnh dạn đến trước mặt Chúa để tìm kiếm sự tha thứ? Kinh Thánh trong Sáng-thế-ký 3:10: “A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng …

Read More »