Tag Archives: Con Dại Cái Mang –Châm-ngôn 17:21-25

Con Dại Cái Mang –Châm-ngôn 17:21-25

Ngày 21 Con Dại Cái Mang Châm-ngôn 17:21-25 17:21 Ai sanh con ngu muội ắt sẽ có buồn rầu; Còn cha của kẻ ngây dại chẳng được vui vẻ. 17:22 Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. 17:23 Người gian …

Read More »