Tag Archives: CON ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/05

CON ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/05

CON ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/05 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-5/200515-TNHN-CON-DANG-LAM-GI-O-DAY.mp3 Hành trình theo Chúa không phải lúc nào cũng chiến thắng, cũng vinh quang. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy mình thất bại, cảm thấy bản thân không xứng đáng. Bài học hôm nay gửi đến bạn …

Read More »