Tag Archives: Con Đáp Chi Với Chúa? — Gióp 39:22-38

Con Đáp Chi Với Chúa? — Gióp 39:22-38

Con Đáp Chi Với Chúa? Gióp 39:22-38 39:22 Có phải ngươi ban sức lực cho ngựa, Và phủ cổ nó lông gáy rung rung chăng? 39:23 Há có phải ngươi khiến nó nhảy búng như cào cào chăng? Tiếng kêu hí có oai của nó, thật đáng sợ. 39:24 Nó …

Read More »