Tag Archives: CON ĐÂY! Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/03

CON ĐÂY! Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/03

CON ĐÂY! Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/03 Khi biết người lớn đang mong chờ để gặp mình, đứa trẻ sẽ mừng rỡ chạy ra và hét lớn “con đây”. Cha Thiên thượng đang mong chờ để được gặp gỡ những người con yêu dấu của Ngài. Bạn có cảm thấy …

Read More »