Tag Archives: Con đường cứu rỗi Rô-ma là gì?

Con đường cứu rỗi Rô-ma là gì?

CÂU HỎI Con đường cứu rỗi Rô-ma là gì? TRẢ LỜI Con đường cứu rỗi Rô-ma là cách chia sẻ phúc âm về sự cứu rỗi bằng việc sử dụng những câu Kinh Thánh trong thư Rô-ma. Đó là phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giải thích tại …

Read More »

Con đường cứu rỗi Rô-ma là gì?

CÂU HỎI Con đường cứu rỗi Rô-ma là gì? TRẢ LỜI Con đường cứu rỗi Rô-ma là cách chia sẻ phúc âm về sự cứu rỗi bằng việc sử dụng những câu Kinh Thánh trong thư Rô-ma. Đó là phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giải thích tại …

Read More »

Con đường cứu rỗi Rô-ma là gì?

Con đường cứu rỗi Rô-ma là gì? TRẢ LỜI Con đường cứu rỗi Rô-ma là cách chia sẻ phúc âm về sự cứu rỗi bằng việc sử dụng những câu Kinh Thánh trong thư Rô-ma. Đó là phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giải thích tại sao chúng …

Read More »