Tag Archives: Con Đường Dẫn Đến Sự Yên Nghỉ–Giê-rê-mi 6:16

Con Đường Dẫn Đến Sự Yên Nghỉ–Giê-rê-mi 6:16

Con Đường Dẫn Đến Sự Yên Nghỉ Giê-rê-mi 6:16 “Hỡi những người mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Câu hỏi suy ngẫm: “Đường lối cũ” mà Đức Giê-hô-va nói đến là con đường nào? Con đường ấy …

Read More »