Tag Archives: Con Đường Đời Trong Năm Mới — Thi-thiên 121:1-2

Con Đường Đời Trong Năm Mới — Thi-thiên 121:1-2

Con Đường Đời Trong Năm Mới Thi-thiên 121:1-2 121:1 Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? 121:2 Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất. Thi-thiên 121:1-2 Câu gốc: “Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, …

Read More »