Tag Archives: Con Đường Làm Theo Ý Cha–Lu-ca 22:39-46

Con Đường Làm Theo Ý Cha–Lu-ca 22:39-46

Con Đường Làm Theo Ý Cha Lu-ca 22:39-46 “Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đệ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu đi lên núi Ô-li-ve? Chúa Giê-xu nhắc đi …

Read More »