Tag Archives: Con Đường Phước Hạnh–Thi-thiên 1

Con Đường Phước Hạnh–Thi-thiên 1

Con Đường Phước Hạnh Thi-thiên 1 “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Con đường phước hạnh trước giả Thi-thiên 1 nói đến là gì? Kết quả …

Read More »