Tag Archives: Cơn Giận Của Đức Chúa Trời

Cơn Giận Của Đức Chúa Trời

Cơn Giận Của Đức Chúa Trời Rô-ma 1:18-23 “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật” (câu 18). Câu hỏi …

Read More »