Tag Archives: “Con hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt con”

“Con hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt con”

“Con hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt con” DƯỠNG LINH 06:39 09/09/2021 Oneway.vn – Khi để một tờ giấy nhắc nhở trước mặt, bạn cảm thấy an tâm rằng mình sẽ luôn nhớ và thực hiện nội dung mà đã dự định.  Khi ưu tiên để Chúa lên trên …

Read More »