Tag Archives: Con Khôn Ngoan–Châm-ngôn 10:1-5

Con Khôn Ngoan–Châm-ngôn 10:1-5

Con Khôn Ngoan Châm-ngôn 10:1-5 10:1 Con trai khôn ngoan làm vui cha mình; Nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó. 10:2 Của phi nghĩa chẳng được ích chi; Song sự công bình giải cứu khỏi chết. 10:3 Đức Giê-hô-va không để linh hồn người công bình chịu …

Read More »