Tag Archives: CON KHÔNG BIẾT PHẢI NÓI GÌ CHÚA ƠI

CON KHÔNG BIẾT PHẢI NÓI GÌ CHÚA ƠI

CON KHÔNG BIẾT PHẢI NÓI GÌ CHÚA ƠI Bởi Crosswalk.Com 04/05/2023 30 đọc “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng …

Read More »