Tag Archives: Con Mắt — Ma-thi-ơ 6:22-23

Con Mắt — Ma-thi-ơ 6:22-23

Ngày 4 Con Mắt Ma-thi-ơ 6:22-23 6:22 Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; 6:23 nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là …

Read More »