Tag Archives: Con Người

Con Người

Con Người Con người là gì? Con người là tạo vật do Đức Chúa Trời dựng nên theo hình ảnh Ngài.  Con người thông minh hơn muôn loài vạn vật, vì Đức Chúa Trời không những phú cho con người một thân xác mà còn có linh hồn. Vậy Đức …

Read More »