Tag Archives: CON PHẢI ĐỢI BAO LÂU NỮA

CON PHẢI ĐỢI BAO LÂU NỮA, CHÚA ƠI?

CON PHẢI ĐỢI BAO LÂU NỮA, CHÚA ƠI? Bởi Sưu Tầm 16/07/2023 30 đọc “Kỳ hạn và thì giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, đó là việc các con không cần biết.” (Công-vụ 1:7) Bất cứ khi nào chúng ta phải đợi Chúa quá lâu, chúng ta trở nên thiếu kiên …

Read More »