Tag Archives: Con Số 6 Trong Văn Hóa Người Việt

Con Số 6 Trong Văn Hóa Người Việt

Ba mươi năm trước, lần đầu tiên khi tôi lo cất một ngôi nhà lá nhỏ bé cho vợ con cư trú, tôi lâm vào sự tranh luận với các ông thợ dựng nhà. Theo phong tục và qui luật xây dựng nhà của người Việt trong miền của tôi, …

Read More »