Tag Archives: Còn Thuộc Về Xác Thịt

Còn Thuộc Về Xác Thịt

  Còn Thuộc Về Xác Thịt I Cô-rinh-tô 3:1-3 “Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ …

Read More »