Tag Archives: Con Xin Hỏi – Phần 20: Sanh lại nghĩa là gì?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 20: Sanh lại nghĩa là gì?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 20: Sanh lại nghĩa là gì? Đăng bởi Vietnamese Missionary Institute  – 20/02/2021 15 Chúa Giê-su nói, “nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3). “Sanh lại” có nghĩa là gì? Khi Chúa …

Read More »