Tag Archives: Con Yêu Ngài–Giăng 14:28

Lạy Chúa, Con Yêu Ngài–Giăng 14:28

Lạy Chúa, Con Yêu Ngài Giăng 14:28 “Các ngươi từng nghe Ta nói rằng: Ta đi, và Ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì sẽ vui mừng về điều Ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn Ta” (câu 28). Câu …

Read More »