Tag Archives: CUỘC CHIẾN CỦA NGƯỜI CƠ ĐỐC Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/08

CUỘC CHIẾN CỦA NGƯỜI CƠ ĐỐC Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/08

CUỘC CHIẾN CỦA NGƯỜI CƠ ĐỐC Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/08 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-8/200823-TNHN-CUOC-CHIEN-CUA-NGUOI-CO-DOC.mp3 Chúng ta thường nói đời sống Cơ Đốc là đời sống đắc thắng, đời sống phước hạnh. Tuy nhiên, trên thực tế, người Cơ Đốc có nhiều nỗi tranh chiến mỗi ngày. Chương trình hôm nay muốn cùng …

Read More »