Tag Archives: Cuộc Sống Không Kết Thúc Bằng Cái Chết

Cuộc Sống Không Kết Thúc Bằng Cái Chết

Cuộc Sống Không Kết Thúc Bằng Cái Chết Đăng bởi Sưu Tầm  – 08/01/2021 1039 “Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết …

Read More »